Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/01/2020 - 07/01/2020

08/01/2020 - 14/01/2020

15/01/2020 - 21/01/2020

22/01/2020 - 28/01/2020

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG e*e*h*5*u*f 132,480 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM 7*4*f*h*6* 112,987 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC *7*j*f*4 60,588 688
TAY SÚNG LỤC BẢO 8*k*g*0*0 52,688 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG j*k*l*i*k 82,656 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM a*f*s*d*w 55,868 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 5*y*j*m*7*8* 52,568 688
TAY SÚNG LỤC BẢO f*f*t*3*4*2 50,042 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG g*h*j*k3*r* 105,689 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM s*c*v*5*4*5 90,585 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC r*q*e*w*d*4*d 66,250 688
TAY SÚNG LỤC BẢO f*d*g*g*t*6 62,560 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG g*l*0*7*7*7 96,265 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM 7*4*j*f*d 85,693 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC t*a*h*9*9*5 69,285 688
TAY SÚNG LỤC BẢO t*8*7*8*7*3*g 45,599 500