Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB
fishermen gold

01/03/2020 - 07/03/2020

08/03/2020 - 14/03/2020

15/03/2020 - 21/03/2020

22/03/2020 - 28/03/2020

DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG H*s*w 132,480 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM k*5*7*h 112,987 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC g*h*q 60,588 688
TAY SÚNG LỤC BẢO *7*9*g*y 52,688 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG d*g*m 82,656 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM a*d*g*5 55,868 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC 2*e*g*5 52,568 688
TAY SÚNG LỤC BẢO g*5*d*1 50,042 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG 2*e*g*5 105,689 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM g*g*f*6 90,585 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC u*t*7 66,250 688
TAY SÚNG LỤC BẢO e*e*4*h*n 62,560 500
DANH HIỆU NGƯỜI CHIẾN THẮNG TỔNG TIỀN THẮNG THƯỞNG
TAY SÚNG KIM CƯƠNG j*g*u*8 96,265 1,688
TAY SÚNG HOÀNG KIM k*f*h*5 85,693 1,288
TAY SÚNG HỒNG NGỌC k*S*n 69,285 688
TAY SÚNG LỤC BẢO g*6*y*j 45,599 500